Johtokomitean kokoukset

Sujuvan ja tehokkaan projektin johtamisen takaamiseksi järjestetään johtokomitean kokouksia, joihin osallistuvat kaikki partnerjärjestöt. Johtokomitea valvoo projektitoiminnan toteutumista ja tekee strategisia päätöksiä projektiin liittyvissä asioissa. Kokouksia järjestetään projektin aikana neljä kertaa johtavan partnerin johdolla eri projektipartnereiden maissa.