Soomes

Soomes korraldati koolitusi spetsialistidele Helsingis ja Joensuus. Koolituspäevade programmid põhinesid 2016. aasta alguses tehtud koolitusvajaduse hindamise aruandest saadud teabel. Juunis toimunud koolitusel osales üle 80 spetsialisti Helsingi regionaalpiirkonnast. Koolituse põhirõhk oli lapse väärkohtlemise ja välismaa taustaga lapsohvrite äratundmisel. Lisaks jagati teavet laste seksuaalse kuritarvitamise täiskasvanueas ilmnevate sümptomite kohta. Kirjeldati projekti ja spetsialistid näitasid üles suurt huvi teemade vastu. Saadud tagasiside põhjal peeti koolitust kasulikuks. Soome idaosas töötavate spetsialistide põhikoolitus korraldati augustis Joensuus. Põhiteemad olid sisserändajate lapsed ja lapsed inimkaubanduse ohvritena.

Koolitajateks olid lapsohvrite, seksuaalse vägivalla ohvrite ja välismaa taustaga ohvrite töötamise alal põhjalike kogemuste ja teadmistega spetsialistid. Koolitajad kasutasid erinevaid koolitustehnikaid. Seetõttu olid päevad vaheldusrikkad ja huvitavad. Päevad koosnesid Power Pointi esitlustest, vestlusringidest ning paneeldiskussioonist. Koolituste üheks oluliseks eesmärgiks oli koguda lastega töötavad spetsialistid ühte kohta kokku. Nõnda said nad jagada teavet ja häid tavasid. Kõnealustel koolitustel osales ühtekokku üle 100 lastega töötavate spetsialisti. Enamik neist olid sotsiaaltöötajad koolides ja teistes asutustes, tervishoiutöötajad ja psühholoogid.

Materjalid