Koolitused spetsialistidele

Koolitused spetsialistidele „Kuidas ära tunda ja toetada lapsohvrit: spetsialistide vaheline võrgustikutöö“

Projekti „Tugiteenused vägivalda kogenud lapsohvritele Eestis, Soomes, Sloveenias ja Hispaanias“ raames viis MTÜ Eesti Abikeskused läbi 2016. aasta suvel alguses kolm koolitust spetsialistidele Tallinnas, Pärnus, ja Tartus. Koolitustel „Kuidas ära tunda ja toetada lapsohvrit: spetsialistide vaheline võrgustikutöö“ olid teemadena fookuses kes on lapsohver, kuidas temaga suhelda ning milline roll on võrgustikutööl lapse aitamisel. Koolituse aitasid läbi viia psühhoterapeut Meelike Saarna, prokurör Lea Pähkel ning Tartu Linnavalitsuse lastekaitseteenistuse juhataja Merle Liivak.

Koolituste eesmärkiks oli parimate kogemuste vahetamine, kinnistada spetsialistide oskusi lapsohvritega suhtlemisel ning selgitada välja, kuidas efektiivselt teha võrgustikutööd. Koolitustel osales ligi 60 spetsialisti, kes puutuvad oma töös kokku lapsohvritega nagu lastekaitse-, ohvriabi ja politsei töötajad. Koolitused sisaldasid endas esitlusi, arutelusid ning rühmatöösid juhtumite lahendamisena. Koolitused said positiivse tagasiside oma praktilise sisu ja kompaktse teema käsitluse eest.

Koolituste päevakava:

09.45 – 10.00      Tervituskohv

10.00 – 10.10      Tervitamine, projekti tutvustus. Mari-Liis Mänd, MTÜ Eesti Abikeskused

10.10 – 11.30      Kes on lapsohver ning kuidas temaga rääkida? Lektor Meelike Saarna

11.30 – 13.15      Kuidas me saame aidata? Lektorid Lea Pähkel ja Merle Liivak

13.15 – 14.00      Lõuna

14.00 – 15.00     Võrgustikutöö põhimõtted. Lektorid Meelika Saarna, Lea Pähkel ja Merle Liivak

15.00 – 15.15     Kohvipaus

15.15 – 17.00     Kuidas teha efektiivset võrgustikutööd? Lektorid Meelika Saarna, Lea Pähkel ja Merle Liivak

 

Koolituste materjalid: