I koosolek

I juhtkomitee koosolek, Eesti

Juhtkomitee esimene koosolek toimus Eestis MTÜ Eesti Abikeskuste korraldusel 20.01.2016. Kohtumine algas partnerite omavahelise tutvumisega ning organisatsioonide tutvustamisega, millele järgnes ülevaate projektist. Esmalt selgitati ja arutleti läbi kõik töörühmade tegevused ning nende eest vastutajad: TR0 koordineerimine ja juhtimine, vastutaja EAK; TR1 võimekuse tõstmine, vastutaja Hispaania; TR2 siseriiklik koostöö, vastutaja Soome; TR3 piiriülene koostöö, vastutaja Sloveenia. Erinevate töörühmade raames tuleb viia läbi tegevused, millele määrati täitmise tähtajad:

I analüüsid ja strateegiad:

1) Koolitusvajaduse ülevaade, (1 dokument hõlmates 4 riiki). Tähtaeg 31.01.2016

2) Ühine tegevuskava, (1 dokument hõlmates 4 riiki), Tähtaeg 31.03.2016

3) Siseriikliku koostöö analüüs, (1 dokument hõlmates 4 riiki). Tähtaeg 31.05.2016

4) Siseriikliku koostöö strateegia, (1 dokument hõlmates 4 riiki). Tähtaeg 30.11.2016

5) Piiriülese koostöö analüüs, (1 dokument hõlmates 4 riiki). Tähtaeg 31.05.2016

6) Piiriülese koostöö strateegia, (1 dokument hõlmates 4 riiki). Tähtaeg 31.11.2016

II juhtkomitee koosolekud:

1) Eesti, jaanuar 2016;

2) Sloveenia, aprilli algus 2016;

3) Hispaania, juuni lõpp 2016;

4) Soome, oktoober 2016.

III koolitused spetsialistidele aprillist juunini:

1) Eesti, 50 osalejat

2) Sloveenia, 50 osalejat

3) Soome, 60 osalejat

4) Hispaania, 25 osalejat.

IV ühiskoolitus partneritele:

Kokku 14 osalejat (4 Eestist, 4 Sloveeniast, 4 Soomest, 2 Hispaaniast), augusti lõpp või september.

V lõpukonverents Tallinnas:

50-60 osalejale, 30. november

VI veebiplatvorm, teavitustegevused, teaduslikud artiklid, audit.

Kohtumine jätkus Sotsiaalkindlustusametis, kus üksuse juht tutvustas Eesti ohvriabi süsteemi ja põhimõtteid ning kuidas on võimalik ohvrit aidata sh lapsohvreid.