Polibienestar

POLIBIENESTAR on (Hispaania) Valencia ülikoolile kuuluv avalik-õiguslik teadusasutus, mida juhib rohkem kui kolmkümneaastase koolitamis- ja teadustöö kogemusega Jorge Gatrks, Astuuria Printsi Fondi ametisse nimetatud vanemkülalisprofessor Georgetowni ülikooli juures. See on integreeritud 24 vanem- ja 18 nooremteadurist koosneva, mitmesuguse kodumaise ja Euroopa kogemusega interdistsiplinaarse meeskonnaga. Lisaks on Polibienestaril tänu Euroopa võrgustikes osalemisele ja Euroopa teadusuuringute ja poliitika kujundamises mängitavale aktiivsele rollile suur Euroopa kontaktide võrgustik.

Polibienestar on spetsialiseerunud sotsiaalpoliitika alasele teadus- ja arendustegevusele ning selle uuendamisele, juhtimisele ja hindamisele. Tänapäeval on selle seitse peamist uurimissuunda uuringud ning uuringu- ja arendusprojektid järgmistes valdkondades: 1) vägivalla ennetamise lapsepõlves ja noorukieas, et toetada lapsi, teismelisi, peresid, haridusasutusi ja poliitikakujundajaid; 2) laste heaks teostatavad psühhohariduslikud sekkumised; 3) pikaajalise hoolduse jätkusuutlikkus, IKT ja sotsiaalne innovatsioon; 4) hooletusse jätmine ja vanemaealiste kuritarvitamine, erilise tähelepanuga puuetega inimestele; 5) vägivaldse käitumise ennetamine noorukite ja noorte seas; 6) perede ja laste kaitse ohuolukordades; ning 7) teraapia, perekond ja tervis.

Kontaktid: www.polibienestar.org