Projekti partnerid

Projekti juhtpartneriks ja koordineerijaks on MTÜ Eesti Abikeskused.

MTÜ Eesti Abikeskused on 1998. aastal loodud mittetulundusühing, mis tegeleb erinevate sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna teenuste pakkumisega. Asutuse missiooniks on ennetada ning aidata kaasa inimeste sotsiaal- ja tervishoiuprobleemide lahendamisele. MTÜ Eesti Abikeskustes ja temaga seotud ettevõttes töötab kokku ligi 45 inimest pakkudes läbi erinevate tegevuste nõustamisteenuseid, teavitus- ja koolitustegevusi, analüüsi ja uuringu võimalusi, projektijuhtimist. Läbi aastate on kujunenud suuremateks tegevusteks tütarettevõtte Arstlik Perenõuandla OÜ kaudu perearsti nõuandetelefoni 1220 ja lasteabitelefoni 116111, kadunud laste telefoni 116000 teenuste pakkumine. Lisaks mitmed koostööprojektid Eesti Töötukassaga, Sotsiaalministeeriumiga, Justiitsministeeriumiga, SA Innovega, MTÜ Lastekaitse Liiduga jt. Lisaks on edukalt viidud ellu mitmeid rahvusvahelisi projekte Euroopa Komisjoni, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Välisministeeriumi arengukoostöö programmi rahastusel. MTÜ Eesti Abikeskused lähtub oma töös vabaühenduste eetikakoodeksist, on rahvusvaheliste võrgustike Missing Children Europe, Insafe ja Children Helpline International liige. Vaata lisaks www.abikeskused.ee

Kontakt:

Mari-Liis Mänd   

Projektijuht

MTÜ Eesti Abikeskused  

mari-liis@abikeskused.ee  

+372 508 8897  

Barbara Haage

Projekti ekspert

MTÜ Eesti Abikeskused 

barbara@abikeskused.ee 

+372 5451 1312